Pengertian Sifat dan Fungsi Akar, Bagian serta Jenis Akar

Posted on 15 views

Pengertian Akar

Sifat sifat Akar

Fungsi Akar

Bagian bagian Akar

Jenis jenis Akar

1. Akar serabut

dua. Akar tunggang

3. Akar gantung

4. Akar napas

5. Akar pelekat

Pengertian sifat dan fungsi akar ? Tentunya kamu sudah tahu kalau ada banyak flora pada global ini. Apabila dilihat & dipelajari secara rinci mengenai tumbuhan, maka engkau akan memahami bila flora dalam tubuhnya itu terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satu bagian tadi yaitu akar. Apa itu akar? Kita mungkin telah mengenalnya tetapi mungkin belum bisa menyebutkan definisi akar secara rinci. Maka dari itulah bagi kamu yg belum memahami tentang pengertian akar, kamu bisa mengusut tentang apa yang dimaksud akar di sini. Selain membahas tentang definisi atau arti dari akar, pada sini pula kami bahas tentang sifat sifat akar, fungsi akar, bagian bagian akar dan jenis jenis akar supaya kamu sanggup lebih paham misalnya apakah akar itu.

Pengertian Sifat dan Fungsi Akar

1. Pengertian Akar
2. Sifat sifat Akar
3. Fungsi Akar
4. Bagian bagian Akar
5. Jenis jenis Akar

Apa yg dimaksud dengan akar? Pengertian akar merupakan bagian berdasarkan flora yg tumbuh ke bawah pada tanah ataupun air menggunakan fungsi utama akar yaitu buat menyerap air dan mineral. Sebagian besar bentuk akar pada flora meruncing di bagian ujungnya. Bentuknya yg runcing tersebut akan memudahkan akar buat menembus tanah.

Selain bisa menyerap air & garam mineral berdasarkan tanah, akar jua dapat memperkuat & menegakkan tanaman . Pada beberapa jenis tumbuhan ada pula yang menggunakan akar sebagai alat bantu pernapasan yaitu berupa akar napas, akar lutut, akar gantung atau akar udara. Tumbuhan rawa-rawa yang hidupnya di tanah basah mengandung sedikit O2 (oksigen) mempunyai akar napas yg mencuat tegak lurus ke atas bagian atas tanah buat memperoleh oksigen. Sedangkan tanaman bakau yg tumbuhnya di daeerah yg pasang surut memiliki akar lutut yang tumbuh ke udara lalu membengkok & masuk kembali ke pada tanah. Kemudian tumbuhan bunga anggrek memiliki akar udara yang manfaatnya buat merogoh oksigen berdasarkan udara.

Pada beberapa jenis tumbuhan menggunakan akarnya buat menyimpan cadangan kuliner, contohnya tumbuhan ketela pohon, bengkuang, dan wortel. Bagian akar yang bisa menyimpan cadangan makanan merupakan akar hipokotil, akar cabang & akar utama. Akar benalu manfaatnya sebagai indera penghisap atau disebut (haustorium) buat menyerap air & mineral berdasarkan tumbuhan inang. Akar tumbuhan kresen & sukun yang fungsinya sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Tumbuhan epifit misalnya yaitu vanili, memiliki akar pembelit buat memanjat flora inang menggunakan memeluk batangnya. Pada akar tumbuhan tunas yg tegak lurus ke permukaan tanah. Tunas tersebut dianggap menjadi tunas liar atau tunas adventif.

Sifat sifat akar tumbuhan: akar merupakan bagian flora pada dalam tanah yang sanggup tumbuh terus menerus. Arag mobilitas pertumbuhannya dipengaruhi adanya gravitasi (geotropi) dan air (hidrotropi). Akar sanggup menembus ke pada tanah karena mempunyai ujung akar yg runcing. Pada akar tidak ditemukan kitab -buku yang menciptakan ruas-ruas. Umunya akar berwarna pucat dan nir berklorofil sebagai akibatnya akar tiddak sanggup berfotosintesis.

Fungsi akar dalam tanaman adalah menjadi berikut ini:

  • Untuk menyerap air dan zat hara (garam-garam mineral) dari dalam tanah.
  • Sebagai penyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya.
  • Sebagai alat untuk pernapasan atau respirasi tumbuhan.
  • Untuk menyimpan cadangan makanan.
  • Sebagai alat untuk perkembangbiakan vegetatif.
  • Sebagai wadah dalam melekatnya tumbuhan ke dalam tanah.

Bagian-bagian akar dibedakan sebagai tiga macam. Bagian bagian akar adalah menjadi berikut.

  • Pangkal akar adalah perbatasan antara bagian batang dengan bagian akar.
  • Batang akar adalah bagian antara pangkal akar degnan ujung akar. Di bagian batang akar ini terdapat cabang-cabang akar yang masing-masing mempunyai cabng-cabang yang lebih kecil lagi. Cabang akar halus disebut sebagai serabut akar.
  • Ujung akar adalah bagian akar muda dan mengalami pertumbuhan terus-menerus, dan pada bagian ujung akar terdapat kaliptra atau tudung akar yang fungsinya untuk melindungi ujung akar yang masuh muda dan lemah.

Sebutkan jenis jenis akar & kegunaannya? Berikut ini merupakan jenis jenis akar dan fungsinya:

Umumnya akar serabut terdapat pada tanaman monokotil. Walaupun tanaman dikotil kadang-kadang juga mempunyai (lantaran dikembangbiakan menggunakan cara stek atau cangkok). Fungsi akar serabut merupakan buat memperkokoh berdirinya tumbuhan.

Umumnya akar tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil. Fungsi akar tunggang merupakan buat menyimpan kuliner. Contoh tanaman yg mempunyai akar tunggang yaitu wortel, ubi dan lain-lain dalam bentuk umbi-umbian.

Akar gantung merupakan akar yg tumbuh menurut permukaan batang dan tumbuh ke arah tanah. Lantaran itulah akar tersebut tampak menggantung pada udara. Fungsi akar gantung adalah buat menyerap uap air dan gas dari udara. Namun apabila sudah mencapai tanah, akar tadi masuk ke dalam tanah dan berfungsi sebagai penyerap air & garam-garam mineral. Contoh tanaman akar tunggang adalah beringin.

Akar napas pada tanaman keluar menurut btg bagian bawah. Sebagian akar napas ada di bagian atas tanah & sebagian lagi berada di pada tanah. Akar tadi tampak seperti menopang tegaknya btg. Akar napas mempunyai poly celah loka masuknya udara. Jadi sinkron dengan napasnya, fungsi akar napas yaitu buat bernapas. Contoh tumbuhan berakar napas adalah pandan dan bakau.

Akar pelekat tumbuh pada sepanjang batang. Akar pelekat masih ada di tumbuhan yang tumbuhnya memanjat. Fungsi dari akar pelekat adalah buat melekatkan btg pada tumbuhan lain maupun pada tembok. Contoh tumbuhan akar pelekat merupakan sirih.

Itulah penerangan menurut kami mengenai pengertian sifat dan fungsi akar. Semoga penerangan yg kami tulis pada blog temukan pengertian ini bisa berguna bagi kita semua.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 5 =