Pengertian Asas Kelestarian dan Keberlanjutan

Posted on 6 views

Pengertian Asas kelestarian dan keberlanjutan – Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat bermacam-macam asas yaitu asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas keterpaduan, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas keadilan, asas ekoregion, asas keanekaragaman hayati, asas pencemar membayar, asas partisipatif, asas kearifan lokal, asas tata, dan asas otonomi.daerah. Namun dalam artikel ini yang akan kami bahas yaitu tentang pengertian asas kelestarian dan berkelanjutan dan contoh asas kelestarian dan keberlanjutan.

Pengertian Asas Kelestarian & Keberlanjutan

Pengertian Asas Kelestarian & Keberlanjutan

Tahukah kamu apa yang dimaksud asas kelestarian dan kelanjuttan? Bagi anda yang ingin tahu dan belum tahu saya akan menjawabnya dalam postingan artikel ini. Inilah Jawabannya: Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memiliki kewajiban serta tanggung jawab pada generasi yang akan datang dan pada sesamanya dalam satu generasi dengan cara mengadakan upaya untuk pelestarian daya dukung ekosistem serta melakukan perbaikan terhadap kualitas lingkungan hidup.

Asas kelestarian dan berkelanjutan mengandung sebuah makna bahwa setiap orang memikul kewajiban & tanggung jawab generasi yg akan tiba, & terhadap sesamanya pada satu generasi. Agar bisa terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup perlu untuk dilestarikan. Dengan terlestarinya kemampuan lingkungan hidup maka dapat menjadi tumpuannya dalam mempertinggi pembangunan. Asas berkelanjutan atau diklaim sustainable principle diadopsi berdasarkan prinsip ekologi pembangunan yg berkelanjutan atau diklaim environmental sustainable development yg didapatkan KTT Rio. Prinsip yg berkelanjutan itu mencakup aneka macam aspek-aspek kelestarian, proteksi optimal keanekaragaman hayati, kehati-hatian, keterpaduan & ekuilibrium. Tujuan berdasarkan asas ini yaitu utnuk mewujudkan kelestarian fungsi menurut asal daya alam yang berkelanjutan.

Contoh asas Kelestarian dan Keberlanjutan

  • Mencegah cara perladangan berpindah-pindah. Para petani terkadang tidak mau pusing mengenai kesuburan tanah. Ketika tanah yang ditanami sudah tidak subur lagi mereka akan mencari lahan pertanian baru tanpa adanya tanggung jawab membiarkan ladang tandus dan terbengkalai. Sebaiknya lahan pertanian dibuat menetap dengan memanfaatkan pupuk agar lahan pertanian tetap subur dan lebih produktif untuk pertanian.
  • Pencegahan masalah air bisa dilakukan melalui cara pencegahan pencemaran, memberikan pengemanan pintu-pintu air, penggunaan air yang tidak boros. Hutan-hutan atau pepohonan yang berada di sekitar sungai, rawa, mata air maupun danau perlu untuk dimanakan. Selain hal itu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran sungai yaitu dengan program kali bersih atau prokasi terhadap sungai-sungai yang sudah tercemar.
  • Menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, dan tidak membuang sampah secara sembarangan. Karena tindakan membuang sampah sembarangan bisa mengakibatkan banjir. Sebuah banjir dapat terjadi dikarenakan tertutupnya saluran-saluran air, sehingga air hujan ataupun air lainnya tidak bisa mengalir secara lancar.

Itulah apa pengertian asas kelestarian dan keberlanjutan. Semoga penjelasan yang kami tuliskan dalam blog temukan pengertian ini bisa dapat membantu anda.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + thirteen =